19 febrer 2024

L’Úter

La definició d’úter segons la RAE és: “Órgano muscular hueco de las hembras de los
mamíferos, situado en el interior de la pelvis, donde se produce la hemorragia
menstrual y se desarrolla el feto hasta el parto.”
Però la matriu és molt més que un òrgan buit on es produeix la menstruació i es fan els
bebès. És la increïble cavitat que pot crear un òrgan dintre seu com és la placenta i
que a través de la seva força interna pot ajudar al naixement de les criatures.

ANATOMIA
L’úter es troba dins de la pelvis, recolzat damunt de la bufeta. Es comunica amb els ovaris a través de les trompes uterines i amb l’exterior a través de la vagina. Es diferencia el coll uterí, habitualment tancat, i el cos uterí. Mensualment es crea el teixit endometrial.
L’úter es manté en la seva posició a través de diferents lligaments. Aquest sosté no és rígid, sinó que li permet a l’úter certa mobilitat. Aquest és el motiu pel qual podem trobar els cossos uterins en diferents posicions, sense que això suposi una patologia o dolència: úter en retroversió, retroflexió, retroposició, anteversió o anteflexió. Existeixen per mi tres lligaments importants que permeten al mateix temps la subjecció i la mobilitat:
– Lligament ample: és una membrana que surt des de la trompa uterina i que abraça tot el cos uterí.
– Lligament rodó: és el lligament que surt de l’inici de la trompa uterina i fins al pubis i els llavis majors de la vulva. Aquest lligament pot ser el causant del dolor en les engonals durant l’embaràs.
– Lligament uterosacre: així com indica el seu nom, aquest lligament va de l’úter fins el sacre i és la subjecció posterior.

FUNCIÓ
La definició de la RAE específica que l’úter crea el teixit endometrial que es convertirà en la menstruació si no hi ha fecundació. L’úter es prepara cada mes per poder complir la funció pel qual ha estat creat: gestar una criatura. Quan el cos detecta que no hi ha hagut fecundació, comença la descamació de tot aquell teixit i serà quan apareixerà la menstruació. Si pel contrari hi ha fecundació, el cos es volcarà per complet en intentar tirar endavant aquell nadó: El formarà i l’alimentarà durant 40 setmanes (o més) amb una entrega absoluta perquè es produiran certs canvis en la distribució de nutrients per
afavorir a aquesta criatura.
I l’úter, té una altra gran funció: Participar en el naixement dels bebès. A través de les contraccions, permet l’obertura del coll uterí, tancat per evitar que hi hagi una infecció durant la creació de l’infant, i ajuda a que el nadó surti de la cavitat
uterina. Unes contraccions progressivament intenses i rítmiques que el cos desenvolupa sense que el coneixement humà hagi pogut determinar quin és el factor que les inicia.

 

Aquesta entrada molt més anatòmica que de costum, ens ajuda a situar aquest òrgan fascinant en el nostre cos. Comprendre el seu funcionament també pot permetre l’acceptació amb major facilitat de la menstruació, del dolor, del procés de part… La comprensió anatòmica sempre ens permet estimar el propi cos i entendre que funciona així perquè
l’evolució ha anat seleccionat la manera més eficient. Estima els processos del teu cos 🙂

 

Marta Seguí, fisioterapeuta i psiconeuroimmunòloga.